Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 11 2020

malice
malice
malice
Starsi ludzie często nie zdają sobie sprawy z tego, że młodzi ludzie, wchodząc w dorosłość, czują się jak w jakimś chorym filmie akcji połączonym z science fiction i wszystko jest zajebiście trudne. 
Wsparcie jest ważne.
— "Od duszy strony"
malice
Reposted fromPureBeauty PureBeauty viatomesh tomesh
malice
5995 25bf 500
Reposted byBnWgreywolfmoaiBabson12czerwcakapellacelmaifrumosbadbloodverdantforcepopatrzmiwduszewszystkodupakolegakolegioctobrianackisbackalamakotakingavonschabertcompletelydifferentjustminebrianmayjuzcienielubielisekchytrusekendotermicznapchamtensyfdaniellssnoticemerzzkropkabeattmancotarskycharminggirlmoglismywszystkoplujacajadempotatoslatusekeverythingwasbeautifuloncemaddaleineeBetterDayspikkumyyPrezesRadyMinistrowconopecTyMiJestesrudosciohsoquietspontaneousthesilenceofthealcoholicjestnamdzisiajsmutnolajlarzzkropkaohmydeerOkruszekrhubarbrrmy-anxietiesmartynieniaSilentRulecharlotte99completelydifferentgaszkanableswiecejniezobaczyszitemizediscortoxygeniumjemkartoflexLaraliliowaduszaCltrBrainyprzeblyskismalleramphetaminelogiclittlewhiteliesmiischarudgierdmonroewiecznamonroebylejakayouaresonaiveczekajskanoelyarossesMonia94breatheslow123IsjakiSturnuswspomnienkalejdoskopincentivedimerMsSuzannafenoloftaleinanieobecnoscdivisgrialux3victorianhindsightpatrzpodnogipoprostussylwiahormezabrianmayohfucktyczniebeinthe

February 07 2020

malice
9400 0361 500
Reposted bystrzepy strzepy
malice
9399 0eac 500
malice
   
— me
Reposted frombladzik bladzik viavxcq vxcq
malice
5971 a875 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viavxcq vxcq
malice
5503 c7dd 500
Reposted fromzciach zciach viavagrant3 vagrant3
malice
Reposted fromshakeme shakeme viavagrant3 vagrant3

February 06 2020

malice
Pracownia Ryszarda Kapuścińskiego w Warszawie.
malice
1282 3c2b 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viatomesh tomesh
malice
malice
5614 1ceb
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viahormeza hormeza
malice
7653 ea3e 500
Goodfellas, M. Scorsese (1990)
Reposted frommovieguy movieguy viahereyes hereyes
malice
9559 d331
wherever (...)
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viahereyes hereyes
malice
0102 a1de 500
Reposted fromteijakool teijakool viabisia bisia
malice
6039 a95e 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viabisia bisia
malice
9747 1a87 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viagofuckyourself gofuckyourself
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl