Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 06 2020

malice
1474 3d00 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viagofuckyourself gofuckyourself
0634 8cf0 500

Nick Cave and his wife Susie Bick on the cover of Push the Sky Away


9159 75a0 500
Reposted fromaisu aisu viagofuckyourself gofuckyourself

February 05 2020

malice
6329 1a7b 500
Reposted fromonlyman onlyman viausmiechprosze usmiechprosze
malice
Mnie świat w ogóle nie interesuje (...). Jestem typem emocjonalnym, interesują mnie wzruszenia.
— beksiński
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaboli boli
malice
    Mam chandrę, malutkiego kaca i strasznie, strasznie chce mi się z tobą pogadać (…) Całuję cię, gdzie sobie życzysz, jeśli w ogóle sobie życzysz (…) A jeżeli sobie nie życzysz, to nie całuję cię w ogóle nigdzie i jest mi jeszcze smutniej niż było dotąd.
     
— Jeremi Przybora do Agnieszki Osieckiej
Reposted frompiepszoty piepszoty viapannakies pannakies
malice
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2
malice
6941 2624
Reposted frompieprzycto pieprzycto viapchamtensyf pchamtensyf
malice
żaden człowiek nie wyda się sympatyczny, jeśli pozna się go od środka.
— Colleen Hoover
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf
malicehow I plan to live my life
Reposted fromliwiadruzylla liwiadruzylla vianokturnal nokturnal
malice
malice
malice
0126 a194 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek vianokturnal nokturnal
malice
0638 bb0a 500
malice
6766 4a08 500
malice
6782 bcca
Reposted fromfilmowy filmowy viatobecontinued tobecontinued
malice
5301 1b99
malice
5291 3027 500
Reposted byfuchsboi fuchsboi
malice
5287 6ae5 500
Reposted byniedonaprawieniatoskalattechowchowchowchow
malice
5282 b6a7 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl